Hayatın her anında ve alanında eşitliğe değer!

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenme alanlarında uyguladığı eğitim programlarını "Eşitliğe Değer" Girişimi altında birleştirdi. "Eşitliğe Değer",sosyal girişim modeliyle özel sektörü ve kurumları dönüştürerek eşitliğe değer veren bir toplum yaratma vizyonuyla yola çıktı.

Hayatın her anında ve alanında eşitliğe değer!

Toplumsal cinsiyete dair algı ve davranışlarımız, vaktimizin büyük bir kısmını geçirdiğimiz iş yerlerinin kurum kültürleri, insan kaynakları politikaları, hizmet ve ürünleriyle şekilleniyor. Cinsiyete dayalı roller ve kalıplar, kadın ve erkeklerin hangi iş kollarında yer aldıklarından, yönetim seviyesinde ne şekilde temsil edildiklerine ve iş dışındaki yaşamlarına kadar pek çok alana etki ediyor. Eşitliğe Değer Girişimi, ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında özel sektörün ve kurumların öncü bir role sahip olduğu gerçeğinden hareket ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında yaygınlaşması için, yaptığı çalışmalar ve verdiği eğitimler yoluyla, kurumları fırsat eşitliğini sağlamaları için destekliyor.

ÖNCÜ KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine Koç Topluluğu, Borusan Grubu, Reklamverenler Derneği, Inditex gibi alanında öncü kurumlarla projeler geliştiren ve bugüne kadar 34 kuruma verdiği 456 eğitimle 20 bin katılımcıya ulaşan AÇEV;Eşitliğe Değer Girişimi'yle birlikte kurum çalışanlarının değişim yolculuklarına da ışık tutmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) HeForShe Hareketi işbirliği ve Tüpraş desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü'yle yürütülen Birlikte Eşitiz Projesi ise, sporda eşitlikçi bir dönüşüm vizyonuyla, Eşitliğe Değer Girişimi'nin önemli kilometre taşlarından biri olarak dikkat çekiyor.

FARKLI EĞİTİM FIRSATLARI

Kurum bünyesinde daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir kültürün temellerinin atılması amacıyla çalışanlara yönelik gerçekleştirilen çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler, farklı seviyede ihtiyaçlara yanıt veriyor: Temel farkındalık yaratmayı amaçlayan "Eşitliğin Farkındayım" eğitimi, katılımcıları harekete geçme konusunda önderlik etmeye teşvik eden "Eşitlik İçin Harekete Geçiyorum" eğitimi, katılımcıların kurumlarında toplumsal cinsiyet konusunda eğitimler verebilmelerini amaçlayan "Eşitliği Anlatıyorum" eğitimi ve kadınların iş yaşamındaki becerilerini, etkilerini arttırmayı ve çalışma hayatında daha uzun süre var olmalarını hedefleyen "Hayat Dolu Buluşmalar" programı, bu eğitimler arasında yer alıyor.

AYRIMCILIKTAN UZAK İŞ YAŞAMI İÇİN

Eşitliğe Değer Girişimi Yöneticisi Hilal Baykara, AÇEV'in bilimsel temelli ve uygulamaya yönelik eğitim anlayışının temele alınmasıyla, Eşitliğe Değer çatısı altında özel sektörün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek özgün yapı kurulduğuna dikkat çekiyor: "AÇEV'in yetişkin eğitimleri konusundaki uzmanlığını, kurumların ihtiyaçlarına uyarlayabilmek ve gündelik hayatta kolayca uygulanabilecek pratik bilgilere dönüştürmek temel yaklaşımımız. Bizler kadınların yaşamın her alanına aktif şekilde katılabilmeleri için, iş yerlerinin ayrımcılık ve şiddetten uzak, güvenli alanlar olabilmeleri için hayatın her anında ve her alanında Eşitliğe Değer diyoruz. Bu değişimin parçası olmak isteyen tüm kurumları sahip oldukları gücü eşitlikten yana kullanmaya davet ediyoruz."

Eşitliğe Değer girişimine ve hizmetlerine dair bilgi için: esitligedeger.org