Bağış: AB, Türkiye'ye karşı ayrımcılık yapmamalı. Türkiye bu zirvede yer almalı