KORAMİRAL SANATÇI ÖĞRETİM ÜYESİ SABAHATTİN ERGİN\'E VEFA...

LAYİKLİK

Deniz Harp Okulu Komutanlığı Yayınevi Heybeliada (1977)

Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden Sabahattin Ergin'i uğurlarken 

Hem ülke sofrasına hem de eğitim camiasına kattığı güzel emek aşkını selamlıyoruz.

Türkiye onun gibi yürekli  ustalarını çok arayacak ve tecrübelerinden fazla istifade edemediği için eksik yaşayacaktır.

Yetiştirdiği öğrencileri ve el verdiği zaman aynasında sanatın notalarında yeri yaşayacaktır.

Eğitim camiamız ve ülkemizin başı sağolsun!

İstanbul, Eyüp Defterdar’da, 1926 Eylül’ünde doğan emekli Koramiral Sabahattin ERGİN,

1983 yılından beri İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı’nda sanatçı öğretim görevlisidir.

1935 yılında, henüz ilkokul sıralarında iken,

İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne devamla başladığı müzik yaşamına daha sonraları tenor saksofon ve tanburu da katarak devam etti.

Kendi söylemine göre; müziğe adadığı yaşamı içinde,

42 yıl süren bir muvazzaf askerlik hizmeti de yer almış ve bu hizmetini, kadrosuzluk nedeni ile emekliye ayrılarak tamamlamıştır.

Askerlik süresi içinde, ülkeye çok önemli hizmetlerde bulunmuş; bir çok takdirname, şerit rozet ve ödül almış, bu meyan da,

A.B.D. Parlamentosu Capitol’de,

19.Mayıs.1982 günü doğrudan şahsı adına bayrak dalgalandırmış, o bayrak ve beratı,

Belçika’da Mons’ta, bir törenle kendisine sunulmuştur.

Halen İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda lisans,

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında

Müzik Pedagojisi,

Müzik Eğitimi Felsefesi, Çağdaş Müzik Eğitimi Yöntemleri ve Mukayeseli Müzik Tarihi gibi dersleri

Türkçe ve İngilizce olarak vermektedir.

İ.T.Ü. dışında, Türk Mûsıkîsi Vakfı,

Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü ve diğer bazı kültürel ve bilimsel dernek ve kurumlarda,

kurucu yönetim kurulu başkanlığı ve kurucu üyelikler de yapmıştır.

Ayrıca Atatürkçülük ve jeopolitik konuları üzerinde çalışmalar yapmakta olup,

meşgul olduğu çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere; konuşmacı,

bildiri sunucu ve panelist olarak katılmaktadır.

İlgilendiği konulardan bazıları kitap, makale ve tebliğler olarak basılmıştır.

MÜZDAK 2010 ÇALIŞTAYI Maya Sitesi Şişli

Göktan Ay,Sabahttin Ergin

 

SABAHATTİN ERGİN   İÇİN  AKROSTİŞ HAYAT NOTALARI ŞİİRİ

 

Sanma sakın zamansız kalan sayfaların nefesi tutulur!

Anlaşılan bütün kitabeler ışığında doğar insanın geleceği

Büyütülen her sevginin filiz verdiği yurdu yaratır incelikler devrimini ki

Arkasına yaslandığımız memleket toprağında

Hiçlikler ötesinde 

Anlamlar coğrafyasının belleğinde  

Tarih kalesi olan anıtlar susmaz 

Tükenmeyen haritanın akıl feneri olan

İnsanlık rotalarında yıkanan yeryüzü çocukları 

Nar-ı aşkın elinde memleket olurken!

 

 

Engelleri aşan canların kıyısında 

Rüştünü ispatlayanlar ordusu kadar cesur olanlar 

Gözlerinde yılkı atları tozu taşıyanların deryası var

İmkansızların kürek çektiği yeminler tarihinde 

Nedensiz kalanlar olur mu?

 

Önceki ve Sonraki Yazılar