Ali Rıza Özkan

Ali Rıza Özkan

ALEVİDEN TERÖRİST OLUR MU?

Türkiye gerçekten büyük çözümlerin zorlanacağı bir sürece giriyor.

Siyasetin ekseni değişiyor, değişmek zorunda diyorum, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bu yana.

Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı değişiyor. Ancak, alttan, yani ekonomik ilişkilerin değişmesine koşut olarak değil, siyaset sınıfının zorladığı bir sosyo-ekonomik yapısal değişim söz konusu.

İşte bu değişimin en önemli tezahürü, devlet erkinin ülkenin toplumsal sorunlarına gösterdiği "hassasiyet" ile ortaya çıkıyor.

Bu noktada, 1) inanç sorunu, 2) etnik sorun ele alınıyor ve her iki sorun da siyaseti ve yürütmeyi (administrasyon) belirleyen veya şantaj malzemesi olmaya elverişli durumdan çıkarılıyor.

İlk olarak 2017 yılında MGK'da önerildiği söylenen her iki konuda çalışmaların sürdürüldüğü medyaya yansıdı.

Öncelikle, Alevilerle ilgili sorunların aşılması konusunda büyük bir ilerleme sağlandı.

Ancak, etnik meselede emperyalist mahfillerle güçlü bağları bulunan terör örgütünün varlığı, sorunun çözümünü engellemede önemli bir rol oynuyor.

Terör örgütü, kendi konumunu pazarlık tarafı olarak tahkim etmek için, Alevilere de el atmış durumda.

Tabelasında Alevi yazan 7 örgütün Garip Dede Dergâhı'nda yaptıkları basın açıklamasına Türk düşmanı ifadeler koymaları bu ilişkiyi ortaya çıkardı.

Hemen ardından, 7 örgütün yanına terör örgütünün yandaşlarının da eklenmesi, tesadüf değildi.

Dersim İsyanı'nın kışkırtıcısı Alişer'i, PKK'nın ilk silahlı yapılanmasının liderlerinden Mazlum Doğan'ı ve PKK'nın üst düzey liderlerinden Sakine Cansız'ı kendisine "rol model" alan ve tabelasında utanmadan-sıkılmadan Alevi yazan bir örgütlenmeden söz ediyoruz!

Aleviler bir karıncanın incitilmesini dahi günah, susuz kalmış yılana su vermeyi sevap sayarken, insanları katliamlara sürükleyen, kendisine biat etmeyen herkese şiddet uygulayan ve bu şiddeti teorileştiren bir barbar örgütün Aleviler içerisinde meşru görülmesi söz konusu olabilir mi?

Bırakalım, devletin suç saydığı eylemleri, gerçekten Alevi inancına sahip bir insanın şiddeti yücelten bir kesimle bir arada olması, onlara katılması, onları desteklemesi mümkün müdür?

Peki, o halde, Alevileri temsil ettiklerini iddia eden bu 7 örgüt, nasıl oluyor da, terör örgütünün liderlerini kendisine "rol model" alan bir örgütle yan yana, omuz omuza eylem yapabiliyor?

Baştaki soruyu, yeniden soralım: Aleviden terörist olur mu?

Ya da, soruyu daha temel/fundamental bir noktadan soralım:

Şah-ı Merdan, Haydar-ı Kerrar, Emir'ül Müminin Hz. Ali'nin bin kere mazlum olsan da, bir kere zalim olma, düsturunu nasıl uygulayacağız?

O halde, kabul etmeliyiz ki, teröristleri yücelten ve teröre destek veren bir örgütle yan yana olan bir kuruluşun Alevileri temsil iddiası safsatadan ibarettir.

Nitekim, Alevilerin bu örgütlere destek vermediğini, büyük paralar harcayarak ellerindeki tüm medya, reklam vs imkanları kullanarak toplayabildikleri 3-5 yüz kişiden ibaret gösterilerinde somut olarak gördük.

Önümüzdeki süreçte de, bu örgütlerin iç çatışmalarla eriyip yok olacağını yine hep birlikte izleyeceğiz.

Önceki ve Sonraki Yazılar