16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltildi