En Üst Reklam
Av. Ozan Karasay

Av. Ozan Karasay

Mail: [email protected]

KİRA ARTIŞINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAPILDI

KANUN METNİ:

AVUKATLIK KANUNU İLE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7409          Kabul Tarihi: 8/6/2022

……………………………………………

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir.Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/6/2022

KANUN HAKKINDA KISACA BİLGİLENDİRME:

1-Kanun yayım tarihi olan 10.06.2022 ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenmesi gelen kiralara uygulanır.

2-Kanun sadece konut kiralarındaki artışlar için geçerlidir. İşyeri kiraları dahil değildir.

3-5 yılı dolduran kiracılara karşı kiralayan tarafından kira tespiti davası açılabilir ve güncel kira bedelinin mahkeme aracılığıyla tespiti istenebilir. Yani 1. Ve 5. Yılı arası uzama dönemi gelmiş kiralar için geçerlidir.

4-Kira artışı 10.06.2022-01.07.2023 tarihi arasında yenilenecek olan konut kiralarında %25 ile sınırlandırıldı. Buna göre kira artışını örneklemek gerekirse 01.07.2021 başlangıç tarihli bir kira sözleşmemiz olsun ve aylık kira bedeli 2000TL olsun. 01.07.2022 tarihinde yenileme yapılacak olduğu için bir önceki kira dönemi her halükarda 2000TL’nin %25’i olan 500TL’yi geçemez. Yani yeni kira bedeli her halükarda 2500TL’den fazla olamaz. Kanun gereği ayrıca “bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerli” olduğu da belirtilmiştir. Yani tüketici tüketici fiyat endeksindeki değişim oranlarının %25’in altında kalırsa değişim oranının uygulanacağı, %25’in sadece tavan oran olduğu belirtilmiştir. 

Yapılan yeni düzenleme kısaca bu şekildedir.

Saygılarımla.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar